Skalväggar

Genom att använda sig av skalväggar får man en flexibel och stabil konstruktion. En skalvägg består av två betongskivor som är förbundna med ingjutna armeringsstegar och gjuts färdigt på plats. Då båda skivorna formgjuts mot stålformar vilket gör bägge väggsidorna släta. Skalväggar kan användas både som innerväggar och ytterväggar.

Skalväggar är ett mycket tids och kostnadseffektivt alternativ till de annars platsgjutna väggarna. De är lätta att montera och färdiggjuta utan specialistkunskap. Skalväggen kan utföras i olika tjocklekar, höjder och längder. På samma sätt kan väggarna även levereras med ingjutna el doser, rördragning samt urtag för fönster och dörrar.Vi kan även leverera väggar med en extra hög sida, för exempelvis parkeringsgarage.

Våra skalväggar är certifierade enligt Nordcert.